Kavel kopen

Kavel kopen

Natuurlijks is het, het mooiste om een eigen huis te laten bouwen. Zo kan je precies aangeven hoe jij het wil hebben en is de grond helemaal van jou. Als particulier zijnde is het niet altijd even eenvoudig om een kavel te kopen. Wat komt er nou eigenlijk allemaal bij kijken bij het kopen van een kavel.

Eigendomsoverdracht door notaris

Een kavel is een stuk grond dat voor bebouwing geschikt is. Een kavel wordt als onroerend goed gezien en is daarmee registergoed. Het staat daardoor geregistreerd bij het Kadaster en eigendomsoverdracht geschied alleen door een notaris. Door deze wijze is alle grond en ligging met betrekking tot grenzen precies bekend.

Kavel kopen
Wanneer je een kavel gaat kopen, kun je helemaal zelf kiezen wat je daar opzet. Laat een goede bouwtekening maken zodat het aan jouw wensen voldoet.

Bouwrijpe kavel

Op een kavel kan gebouwd worden, dit houdt in dat de kavel bouwrijp is. Dit is het op de juiste hoogte brengen van de kavel en het vrijmaken van de ondergrond. Eventuele obstakels moeten daarbij verwijderd worden en de kavel moet ontsloten worden. Er moet dus een toegangsweg naar toe lopen.

Overdrachtsbelasting

Bij een eigendomsoverdracht is de precieze staat van de kavel belangrijk voor het fiscale regime. Als de kavel in een ongewijzigde staat is gehouden kan de kavel als onroerend goed gemerkt worden. Het houdt in dat er geen activiteiten zijn verricht met betrekking tot het bouwrijp maken van de kavel. Net als bij het kopen van huis is er ook bij het kopen van een kavel overdrachtsbelasting verschuldigd, wat neerkomt op 6%.

Nieuw vervaardigd product

Wanneer er toch handelingen zijn opgetreden met betrekking tot het verrichten van handelingen van het bouwrijp van de kavel maken, dan is de kavel een nieuw vervaardigd product. Bij een kavel kopen ben je dan omzetbelasting verschuldigd. Voor een bedrijf kan het aantrekkelijk zijn om dit in de BTW-sferen te regelen, gezien deze aftrekbaar kan zijn. Voor particulieren geldt dat het voordeliger is om dit met overdrachtsbelasting te regelen. In veel gevallen treden er handelingen op met betrekking tot het bouwrijp maken van een kavel. Een kavel kopen is dan ook vaak een nieuw vervaardigd product.

Leave a Reply