Renovatie van de productiehal

Renovatie van de productiehal

Het kan om verschillende redenen nodig worden bevonden aanpassingen aan een bedrijfspand of productiehal te verrichten. Mogelijk voldoet het huidige pand niet meer aan de eisen van deze tijd of is er sprake van andere grote ongemakken. De volgende aanpassingen worden vrij regelmatig doorgevoerd.

Machines

Waar de productierobots en andere machinerie steeds beter en goedkoper worden, blijven de  personeelskosten stijgen. Voornamelijk bij de productie van goederen zijn de machines onmisbaar geworden. Zo is in ieder productiebedrijf wel een palletwikkelaar te vinden om sealen van pallets eenvoudiger te maken. Het kan zijn dat er nieuwe machines geïnstalleerd dienen te worden ten behoeve van het werkproces.

Gevelrenovatie

Bij veel hallen dient na verloop van tijd dak -en gevelrenovatie uitgevoerd te worden. Het kan zijn dat er sprake is van lekkage, energieverlies of ouderdom. Zodoende moet de coating opnieuw worden aangebracht. Vaak wordt er direct gekozen voor extra tussen plafond en/of spouwmuur.

Renovatie van de productiehalDuurzame energie

Toevoeging van duurzame energiebronnen aan de productiehal wordt steeds belangrijker bevonden. Onder andere zonnepanelen, warmtepompen en zonnecollectoren betalen zich steeds sneller terug en dragen bij aan de besparing van energie. Hiernaast is het voor bedrijven belangrijk aan de energieprestatie richtlijn tegemoet te komen en maatschappelijk verantwoord te produceren.

Gevelaanpassing

Er worden regelmatig aanpassingen gedaan aan de inrichting van een productiehal. Zo kan het handig zijn bepaalde units aan te brengen of interne scheidingswanden te verplaatsen. Probleem is dat hier tevens vaak aanpassingen aan de draagconstructie bij komen kijken. Deze veranderingen zijn zodoende erg duur maar vaak hoog nodig.

Verlichting

In veel gevallen vormt verlichting een belangrijke factor voor de productiviteit in de hallen. Lichtbronnen zijn bij de aanbouw verkeerd geplaatst terwijl de juiste lichtspreiding en lichtkleur kan bijdragen aan het beperken van arbeidsrisico’s. Een herindeling van de lichten is wat volgt.

Leave a Reply