stoomketels

Kuiper en Zonen kan zorgen voor energiebesparing

Zowel bestaande als nieuwe stoomketelinstallaties kunnen efficiënte besparingsmaatregelen realiseren. In industriële bedrijven met grote hoeveelheden condensaat, bijvoorbeeld, kunnen met slechts enkele aanpassingen van de processen effectieve kosteneffecten worden bereikt.

Stel dat

Stel, een drukkerij heeft zich ten doel gesteld het gebruik van stoom en chemicaliën in haar fabriek te verminderen. De locatie beschikt over drie waterketels met een grote capaciteit, elk met een vermogen van 5 MW, en twee gasmotoren met een vermogen van elk 5 MW en een nageschakelde afvalwarmteketel. Vervolgens wordt bijvoorbeeld de FWO-Control achteraf geïnstalleerd in de ketel voor het voedingswater. Deze bewaakt uitsluitend de voedingswaterketel en de remmers en regelt de dampklep. Met de operationele regeling en de aanvullende installatie van een regelklep bij de stoomuitlaat van de ontluchtingskoepel kan het systeem worden omgeschakeld naar een vraaggerichte, energie-efficiënte werkingswijze.

Om ongewenste reacties in de stoomketel te voorkomen, worden conditioneringsmiddelen slechts naar behoefte toegevoegd. De automatische, continue meting en bewaking van het voedingswater zorgt ervoor dat de conditioneringsmiddelen naar behoefte worden gedoseerd. Het ketelwater wordt voortdurend geanalyseerd en geoptimaliseerd. Zo worden de pH-waarde, het restzuurstofgehalte en de geleidbaarheid voortdurend gecontroleerd. Wanneer er zoet water in de voedingswaterketel wordt gebracht, neemt de geleiding af en het zuurstofgehalte toe. Door de gelijktijdige alkalisatie stijgt de pH sterk en daalt hij met de tijd. Wat te wijten is aan de menging in de hele tank. Op dezelfde wijze neemt de geleiding weer toe en daalt ook het zuurstofgehalte.

stoomketelinstallaties
Efficiënte besparingsmaatregelen met stoomketelinstallaties

Vermindering van gebruikte middelen

De op basis van de metingen aangepaste toevoeging van chemicaliën aan de voedingswaterketel leidt tot een vermindering van de gebruikte middelen met maximaal 60%. Hierdoor wordt een hogere indikking in de stoomketel bereikt. Dit leidt tot een vermindering van de afgevoerde hoeveelheden met maximaal 40%.

Tegelijkertijd maakt de continue regeling een zeer dynamische reactie op belastingsschommelingen mogelijk. Aldus leidt een gecontroleerde activering van de dampklep tot een vermindering van de stoomverliezen met maximaal 80%. Door de vraaggestuurde ontgassing van het voedingswater wordt de ontgassing nu namelijk alleen geactiveerd als er daadwerkelijk suppletiewater of condensaat via de ontgassingskoepel in het voedingswatervat wordt gevoerd.

Het stoomverbruik voor het ontgassen kan met meer dan 50% verminderen en ook het gebruik van chemicaliën kan met 50% worden teruggedrongen. Dit betekent dat het systeem zichzelf al na minder dan een jaar heeft terugverdiend.

Al met al kan worden gesteld dat de FWO-Control middelen en energie heeft bespaard, wat heeft geleid tot een hogere procesbetrouwbaarheid, een betere energie-efficiëntie en lagere bedrijfskosten. Een energiescan door Kuiper en Zonen kan heel goed in kaart brengen waar in jouw specifieke situatie eventuele besparingen mogelijk zijn.

Leave a Reply