Domotica ouderen

Met domotica is het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig blijven thuis wonen. Dankzij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom ouderen, moeten steeds meer ouderen thuis blijven wonen. Verschillende Zorgzwaartepakketten zijn komen te vervallen en er is nu een onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg. Ouderen zullen dus in hun woning een aantal aanpassingen moeten doen.
Dankzij domotica is een woning gemakkelijk te automatiseren, waardoor het comfort verhoogd wordt. Ouderen hoeven bijvoorbeeld niet meer te bukken om een lamp aan te doen. Dit is praktisch voor ouderen met rugklachten.
Er bestaan ook plakschakelaars die u kunt plaatsen op handige plekken, zodat de verlichting ingeschakeld wordt zonder dat u eerst naar de deur hoeft te lopen.

Sensoren

Sensoren zorgen ervoor dat de verlichting en/of andere apparaten automatisch worden ingeschakeld, zodra u een vertrek binnen loopt. Zodra u de deur sluit gaat de verlichting of apparatuur weer uit.

Veiligheid

Domotica kan ook een stukje veiligheid met zich meebrengen. Zo zijn er verschillende alarmsystemen, rookmelders, gasmelders enzovoort. Dankzij de verschillende alarmgroepen, worden familie of naasten direct geïnformeerd door het alarm, zodat er gelijk actie kan worden ondernomen.

Camera’s

Het is mogelijk dat kinderen, mantelzorgers of een zorginstelling u op afstand in de gaten houden met camera’s. U kunt zelf bepalen of dit noodzakelijk is. Domotica is ook te koppelen met onzichtbare matrassensors, waarmee de aanwezigheid en afwezigheid in het bed gezien kan worden.

Prijzen

Domotica heeft verschillende prijzen. Dat komt omdat er veel soorten technische apparatuur onder vallen. Rookmelders zijn er rond 52 euro, terwijl valalarmen al gauw rond de 900 euro kosten. Een gasalarm kost rond de 200 euro.
Wilt u graag deze automatische veiligheidssystemen laten installeren, neem dan contact met ons op bij de electricien. We hopen dat we een duidelijk beeld hebben kunnen schetsen van de mogelijkheden.