graafmachine gebruiken

Hoe gebruik ik een graafmachine?

Een graafmachine is erg handig en niet te missen op de bouwplaats. Je kan er greppels en kuilen mee graven, de grond mee verdichten, een gebouw slopen en zelfs een vrachtauto laden. Klinkt handig en duidelijk maar er zijn strikte regels voor het werken met zulke machines. 

Wetgeving mobiele arbeidsmiddelen

De graafmachine is onder te verdelen in de categorie mobiele arbeidsmiddelen. Dit zijn alle machines voor transport buiten de openbare weg. Zoals op een bouwplaats dus. In deze wetgeving staat dat deze mobiele arbeidsmiddelen alleen door werknemers met een adequate opleiding deze mogen besturen. Wat dit precies inhoudt is niet volledig duidelijk maar je kan de opleiding aanpassen aan jouw werkzaamheden. Daarbij wordt een praktijkgerichte aanpak gehanteerd. Daarbij krijg je de benodigde theorie. Bovendien moet je als graafmachinist medisch geschikt zijn en mogen jongeren en studenten geen graafmachine besturen. 

regels graafmachine
Regels omtrent het gebruik van een graafmachine

Regels graafmachine

Elke grondverzetmachine heeft zijn basisregels waaraan gehouden moet worden. Zo zijn er voor de werkgever, werknemer en de machine bepaalde richtlijnen. Zo moeten de arbeidsomstandigheden in orde zijn en moet de machine in deugdelijke staat zijn. Daarbij is het belangrijk voor de werknemer om de gebruiksaanwijzing te gebruiken. Ongelukken die worden veroorzaakt door het niet houden aan de regels zijn niet verantwoordelijk voor de leverancier. Zo mag een graafmachine bijvoorbeeld ook hijswerkzaamheden verrichten maar alleen als dit in het verlengde is van de graafwerkzaamheden. De grootste regels betrekken de hijs- of hefinrichting van de lading. Deze moet voldoen aan de voorschriften. De exacte regels van de graafmachine en het gebruik ervan zijn te vinden in de handleiding en kan je aanvragen bij je leverancier. 

Hijsen/Heffen

Een graafmachine is officieel gebouwd voor het losmaken, opnemen en verplaatsen van aarde, gesteente en andere materialen. Dit wordt ook wel het beoogd gebruik genoemd. Natuurlijk kan je een graafmachine ook voor andere doeleinden gebruiken. Zo kan een graafmachine hijsen, heffen en bijvoorbeeld pallets met zware lading te verplaatsen. Dit wordt afgeraden door de fabrikant, die zich er ook niet aansprakelijk voor stelt als er iets fout gaat. Als je gaat hijsen of heffen valt de graafmachine onder de mobiele kraan of hijskraan en gelden er andere regels. De machine moet dan namelijk worden voorzien van een speciale beveiliging voor overbelasting en onveilige bewegingen. Dit heet de lastmomentbeveiliging. De installatie kan worden geïnstalleerd waarna een verklaring wordt afgegeven. Deze is op zijn beurt weer gebaseerd op de risicobeoordeling en de gebruiksvoorschriften in een constructiedossier. Daarin staat dat de graafmachine als hijskraan mag worden gebruikt. 

Leave a Reply