asbest saneren

Uw asbest laten saneren: hoe werkt dit bij grote stallen panden en loodsen?

Voor bedrijfspanden, schuren, loodsen en stallen waarin asbest in de daken of wanden zit verwerkt, gelden regels om dat te laten verwijderen. Dit is sowieso verplicht als het asbest in contact staat met de buitenlucht. Maar hoe gaat het asbest saneren van stallen en loodsen in zijn werk? Wat zijn de voordelen van asbestplaten verwijderen laten door een professioneel bedrijf? In dit blog leest u alles wat u wilt weten over het laten weghalen van asbest in stallen, bedrijfsruimten en loodsen.

Eerste fase: inventarisatie van het asbest

Het saneren van asbest heeft als grote voordelen dat u hiermee voldoet aan de regelgeving van de overheid én laat zien dat u de gezondheid van uzelf, uw (eventuele) collega’s en huisgenoten én de dieren op uw boerderij of bedrijf serieus neemt. Het saneringsproces begint met het inventariseren van waar het asbest precies zit en hoeveel asbest het betreft. Een asbestverwijderingsbedrijf komt langs om een asbestrapport op te maken. Dit rapport heeft u nodig om een omgevingsvergunning te krijgen met toestemming om het asbest zelf weg te halen of dit te laten doen. Bij stallen en loodsen is zelf saneren vrijwel nooit toegestaan.

Tweede fase: zorgen voor ruimte

De tweede stap in bij asbest saneren is ervoor zorgen dat uw stal of loods goed bereikbaar is en schoon. Als het saneringsbedrijf langskomt, moeten ze het saneringswerk goed kunnen doen. Zorg voor voldoende ruimte rond de stal, zodat het asbestverwijderingsbedrijf de benodigde apparatuur kan plaatsen en het terrein rond de stal of loods veilig kan afzetten. Het dak van de stal, loods of de schuur dient schoon te zijn (veeg het dak schoon met een bezem). Maar ook dienen spinnenwebben, vogelnesten en dergelijke vooraf verwijderd te worden. Alleen dan kan een asbestsaneringsbedrijf de werkzaamheden goed uitvoeren.

asbest sanering
wat is asbest sanering

Derde fase: asbestplaten verwijderen

Als de betreffende loods(en) en/of stal(len) goed schoon zijn, komt het verwijderingsbedrijf op de afgesproken tijd langs om het asbest saneren te gaan. Heeft u als agrariër een veestapel, dan wordt er in twee fasen asbest verwijderd. Dit wordt gedaan, zodat het vee verplaatst kan worden, waarna ombeurten de stalgedeelten of stallen van asbest ontdaan worden. Bij de prijsopgave die u krijgt, is overigens het wegbrengen van de asbestresten inbegrepen.

Vierde fase: montage nieuw dak en saneringsrapport

Ten slotte wordt nieuw plaatmateriaal op de stal, loods of schuur gemonteerd. Als de werkzaamheden bijna afgerond zijn, wordt er getest of het asbest volledig is verwijderd en krijgt u als opdrachtgever en asbestsaneringsrapport. Dit is een bewijs dat het asbest goed is verwijderd.

 

Leave a Reply